SOURCE: U.S. Embassy and Consulate in Vietnam or U.S. Department of State

Lịch Nghỉ Tết 2023

Dịp Tết Âm lịch, Phòng lãnh sự của đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ đóng cửa vào những ngày sau đây:

Từ Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 đến hết Thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023

Phòng Lãnh sự sẽ mở cửa trở lại vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023. Xin lưu ý quý vị có thể tìm thấy thông tin cho những câu hỏi chung thường gặp trên trang web của chúng tôi hoặc trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chúng tôi xin cáo lỗi và kính chúc Quý vị một năm mới hạnh phúc. Xin lưu ý trong dịp Tết, hầu hết các văn phòng của chính phủ Việt Nam, bao gồm cấp thành phố và cấp địa phương cũng sẽ đóng cửa; và chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ thông thuờng dành cho công dân Hoa Kỳ trong thời gian này.

*** Đối với các dịch vụ dành cho công dân Hoa Kỳ:
Xin lưu ý thời gian xử lý hộ chiếu hiện tại là từ 2 đến 3 tuần. Nếu quý vị nộp hồ sơ xin hộ chiếu từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 trở đi, quý vị sẽ nhận hộ chiếu mới sau kỳ nghỉ Tết. Quý vị vẫn có thể yêu cầu hộ chiếu khẩn cấp từ nay đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2023 trong trường hợp cần đi gấp. Vui lòng nhấp vào đây để xem hướng dẫn cách xin hộ chiếu khẩn.

Nếu cần liên hệ về những trường hợp khẩn cấp liên quan tới sự an toàn của công dân Hoa Kỳ, vui lòng gọi:

Số điện thoại 24/24 của Đại Sứ Quán (84-24) 3850-5000 tại Việt Nam hoặc số (011) (84-24) 3850-5000 nếu gọi từ Hoa Kỳ.
Số điện thoại 24/24 của Tổng Lãnh Sự Quán (84-28) 3520-4200 tại Việt Nam hoặc số (011) (84-28) 3520-4200 nếu gọi từ Hoa Kỳ.
*** Đối với Đương đơn xin Thị thực Không định cư:
Bộ phận Thị thực Không Định cư thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa từ Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 đến hết Thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023. Dịch vụ chuyển phát hộ chiếu và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn thị thực tại các bưu cục được chỉ định sẽ mở cửa đến hết Thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023. Nếu đơn xin thị thực của quý vị được xét duyệt nhưng quý vị chưa nhận được hộ chiếu vàoThứ Năm ngày 19 tháng 1 năm 2023, bưu cục sẽ chuyển phát đến địa chỉ của quý vị sau Tết. Trước khi nộp hộ chiếu cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán, vui lòng đảm bảo quý vị sẽ không cần sử dụng hộ chiếu trong thời gian nghỉ Tết. Nếu có kế hoạch đi lại khẩn cấp, quý vị có thể cân nhắc thực hiện thủ tục xin phỏng vấn khẩn cấp.

Bộ phận Thị thực Không Định cư sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023.

*** Đối với Đương đơn xin Thị thực Định cư:
Bộ phận Thị thực Định cư (IV) thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa từ Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 đến hết Thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023. Các đương đơn xin thị thực định cư được yêu cầu bổ sung hồ sơ không nên quay trở lại Lãnh sự quán trong thời gian nghỉ Tết. Bộ phận Thị thực Định cư sẽ tiếp tục tiến hành phỏng vấn xin thị thực đến hết Thứ Năm ngày 19 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, xin lưu ý việc chuyển phát thị thực đến quý vị có thể bị trì hoãn do văn phòng chúng tôi đóng cửa nghỉ Tết. Nếu có kế hoạch khẩn cần đi gấp, vui lòng thông báo cho chúng tôi vào thời điểm quý vị đến phỏng vấn.

Bộ phận Thị thực Định cư sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023.
Tet 2023 Holiday Schedule

U.S. Mission Vietnam’s consular offices will be closed for the Tet (Lunar New Year) holiday:

Friday, January 20 – Thursday, January 26, 2023

We will resume normal operations on Friday, January 27, 2023. Please note that answers to the most common questions and inquiries can be found on our website or the Department of State’s website. We apologize for any inconvenience and wish you a happy new year. Please note that for the Tet holiday, most Government of Vietnam offices, including city and provincial offices, will also be closed, and we will be unable to provide routine services to U.S. citizens during this time.

*** U.S. Citizen Services:

Please note that current passport processing times are two (2) to three (3) weeks. If you apply for a passport on or after January 6, 2023, your new passport will not be available until after the Tet holiday. You may still request an emergency passport through January 18, 2023, for immediate travel needs. Click here for more information about emergency passport requests.

If you are contacting us regarding an emergency involving the safety or security of a U.S. citizen, please call:

The U.S. Embassy 24/7 switchboard at (84-24) 3850-5000 within Vietnam, or (011) (84-24) 3850-5000 from the U.S.
The U.S. Consulate General 24/7 at (84-28) 3520-4200 within Vietnam, or (011) (84-28) 3520-4200 from the U.S.
***Nonimmigrant Visa Applicants:

The Nonimmigrant Visa (NIV) Units of the U.S. Embassy Hanoi and the U.S. Consulate General Ho Chi Minh City will be closed to the public beginning Friday, January 20 through Thursday, January 26, 2023. Please note, the visa delivery service and visa mail-in renewal submission locations will be open until Wednesday, January 18, 2023. If your visa application is approved and you do not receive your passport back by Thursday, January 19, 2023, you will receive them by courier after the Tet holiday. Before mailing your passport to the Embassy or Consulate, please ensure that you will not need it during the Tet holiday. If your travel is urgent, you may wish to consider requesting an expedited appointment.

The NIV Unit will reopen to the public on Friday, January 27, 2023.

***Immigrant Visa Applicants:

The Immigrant Visa (IV) Unit of the Consulate General Ho Chi Minh City will be closed to the public from Friday, January 20 through Thursday, January 26, 2023. Immigrant visa applicants who have been asked to submit additional documents should not plan on doing so during this period. The IV Unit will continue conducting visa interviews through Thursday, January 19, 2023. However, please expect a delay in the delivery of your visa due to the Tet closure. If you have an urgent need to travel, please notify our office at the time of your interview.

The IV Unit will reopen to the public on Friday, January 27, 2023.
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
https://vn.usembassy.gov/tet-2023-holiday-schedule/

You may also like