Theo tin The Asian Development Bank

ADB, BIM Wind ký kết gói tài chính trị giá 107 triệu đô la để hỗ trợ năng lượng gió tại Việt Nam

HÀ NỘI, VIỆT NAM (ngày 21 tháng 12 năm 2022) — Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết một dự án tài trợ trị giá 107 triệu USD với Công ty Cổ phần Điện gió BIM (BIM Wind) để hỗ trợ vận hành một trang trại điện gió có công suất 88 megawatt (MW) tại Việt Nam. Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Nhà máy điện này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu hành động về khí hậu và năng lượng sạch bằng cách bù đắp khoảng 215.000 tấn carbon dioxide mỗi năm.

Khoản tài trợ dự án sáng tạo trị giá 107 triệu đô la này được ADB thu xếp và cung cấp vốn với tư cách là bên thu xếp và lập sổ chính được ủy quyền, và bao gồm 25 triệu đô la từ nguồn vốn thông thường của ADB, 25 triệu đô la từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, 13 triệu đô la từ Công ty TNHH Hong Kong Mortgage Corporation, 17 triệu đô la từ Sumitomo Tập đoàn Ngân hàng Mitsui, 18 triệu USD từ Ngân hàng ING và 9 triệu USD từ Ngân hàng Cathay United.

“Nhu cầu năng lượng ở Việt Nam đã tăng nhanh ngay cả trong thời kỳ đại dịch và điều quan trọng là nhu cầu này phải được đáp ứng thông qua năng lượng sạch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững,” Vụ Hoạt động Khu vực Tư nhân Giám đốc Bộ phận Tài chính Cơ sở hạ tầng khu vực Đông Á, Đông Nam Á của ADB cho biết. , và Thái Bình Dương Jackie B. Surtani. “Dự án này là một bước quan trọng đối với khả năng phục hồi và khả năng phục hồi liên tục của Việt Nam bằng cách mở rộng hơn nữa cơ cấu năng lượng tái tạo của đất nước và đóng góp vào các mục tiêu không phát thải ròng.”

ADB cũng sẽ quản lý khoản tài trợ bổ sung trị giá 5 triệu USD từ Quỹ Phát triển và Đổi mới Khí hậu do Goldman Sachs và Bloomberg Philanthropies hỗ trợ để giúp giảm thiểu rủi ro cho khoản đầu tư. Cụ thể, khoản tài trợ này sẽ được sử dụng cho các sáng kiến nhằm giảm thiểu các rủi ro về môi trường và xã hội như giảm thiểu tác động của ánh sáng nhấp nháy đối với cư dân trong khu vực dự án và bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã.

“Chúng tôi rất vinh dự nhận được tài trợ từ một tổ chức tài chính phát triển hàng đầu ở châu Á cũng như các ngân hàng thương mại quốc tế. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ với ADB và các bên cho vay khác để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là về Môi trường, Xã hội và Quản trị,” Giám đốc điều hành của BIM Wind JSC, Đoàn Quốc Huy cho biết. “Thành công của giao dịch này hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế các-bon thấp. Chúng tôi tiếp tục theo đuổi sứ mệnh hướng tới sự phát triển bền vững của năng lượng sạch tại Việt Nam.”

BIM Wind được đồng sở hữu bởi ACEN Corporation thông qua công ty con ACEN Vietnam Investments Pte. Ltd., và Tập đoàn BIM thông qua công ty con là BIM Energy Holding Corporation (BIMEH). ACEN và BIM Group đã phát triển các dự án năng lượng tái tạo từ năm 2019. ACEN có 3.700 MW công suất năng lượng phân bổ đang vận hành và xây dựng tại Úc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Việt Nam, với tỷ lệ năng lượng tái tạo là 93% thuộc hàng cao nhất trong khu vực. ACEN là công ty con của Tập đoàn Ayala, một trong những tập đoàn lớn nhất và đa dạng nhất ở Philippines. BIM Group là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam với bề dày lịch sử hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo và dịch vụ tiêu dùng. BIMEH là một trong năm nền tảng năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam với tổng công suất hoạt động gần 800 MW.

ADB cam kết đạt được một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, toàn diện, có khả năng thích ứng và bền vững, đồng thời duy trì các nỗ lực xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực. Được thành lập vào năm 1966, nó thuộc sở hữu của 68 thành viên—49 người trong khu vực.
HA NOI, VIET NAM (21 December 2022) — The Asian Development Bank (ADB) signed a $107 million financing project with BIM Wind Power Joint Stock Company (BIM Wind) to support the operation of an 88-megawatt (MW) wind farm in Ninh Thuan province, Viet Nam.

The power plant will help Viet Nam reach its clean energy and climate action targets by offsetting about 215,000 tons of carbon dioxide annually.

This innovative $107 million project financing is arranged and syndicated by ADB as mandated lead arranger and bookrunner, and comprises $25 million from ADB’s ordinary capital resources, $25 million from Japan International Cooperation Agency, $13 million from Hong Kong Mortgage Corporation Limited, $17 million from Sumitomo Mitsui Banking Corporation, $18 million from ING Bank, and $9 million from Cathay United Bank.

“Energy demand in Viet Nam has grown rapidly even during the pandemic, and it is crucial that this demand be met through clean energy that will drive sustainable economic growth,” said ADB Private Sector Operations Department Infrastructure Finance Division Director for East Asia, Southeast Asia, and the Pacific Jackie B. Surtani. “This project is a crucial step toward Viet Nam’s resilience and ongoing recovery by further expanding the country’s renewable energy mix and contributing to its net-zero targets.”

ADB will also administer an additional $5 million grant from the Goldman Sachs and Bloomberg Philanthropies-backed Climate Innovation and Development Fund to help de-risk the investment. Specifically, the grant will be used for initiatives to mitigate environmental and social safeguards risks such as reducing shadow flicker impact on residents in the project locality and the preservation of wildlife habitat.

“We are very honored to receive financing from a leading development finance institution in Asia as well as international commercial banks. We have worked very hard with ADB and other lenders to meet international standards, especially in regards to Environment, Social, and Governance,” said BIM Wind JSC CEO Doan Quoc Huy. “The success of this transaction supports Viet Nam’s transition to a low carbon economy. We continue to pursue our mission toward the sustainable development of clean energy in Viet Nam.”

BIM Wind is jointly owned by ACEN Corporation through its subsidiary, ACEN Vietnam Investments Pte. Ltd., and the BIM Group through its subsidiary, BIM Energy Holding Corporation (BIMEH). ACEN and BIM Group have been developing renewable energy projects since 2019. ACEN has 3,700 MW of attributable energy capacity in operation and under construction in Australia, India, Indonesia, the Philippines, and Viet Nam, with a renewable share of 93% among the highest in the region. ACEN is a subsidiary of Ayala Corporation, one of the largest and most diversified conglomerates in the Philippines. BIM Group is one of the largest private conglomerates in Vietnam with a long-established history of 30 years with interests in real estate, hospitality, agriculture, aquaculture, renewable energy, and consumer services. BIMEH is among the top five renewable platforms in Vietnam with a gross operation capacity of close to 800 MW.

ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Established in 1966, it is owned by 68 members—49 from the region.
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
https://www.adb.org/news/adb-bim-wind-sign-107-million-financing-package-support-wind-energy-viet-nam

You may also like