Trại GIỮ VỮNG XVII

Trại GIỮ VỮNG XVII The Gordon Ranch 8-9-10 tháng 11-2013 Giữ Vững là Trại họp bạn truyền thống thường niên của Hướng Đạo Việt Nam miền Trung Hoa Kỳ lấy theo tên nguyên thủy của Trại Họp Bạn Quốc Gia là Trại Giữ Vững tại Suối Tiên, Biên Hoà, tháng 12 năm 1970. Khởi đi…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!