Vietnam continues to reduce poverty, according to World Bank report

SOURCE: World Bank PRESS RELEASE April 5, 2018 Vietnam continues to reduce poverty, according to WB report Hanoi, April 5, 2018 – Poverty in Vietnam continues to fall, particularly amongst ethnic minorities, who saw their rate of poverty decline significantly by 13 percentage points, the largest decline in the past decade, says a new World…

Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Trang Từ Trần

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH, Tin buồn từ Đại diện Hội Quân, Cán, Chính Oregon.: Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Trang, Nguyên Tham Mưu Phó Nhân Viên / Bộ TTM, từ trần ngày Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015 tại Hillsboro, Oregon…. Để Quý Vị được tường.. Trân trọng.. BMH Washington, D.C…

Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm Từ Trần

NT Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, cho biết Ông hiện đang ở Hoa Kỳ và khỏe mạnh…‏ Xin kính chuyển đến Quý Vị, Qúy NT và CH…. E-mail vừa nhận được từ Cô Lữ Anh Thư… Với video clip xác nhận của NT Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, cho biết Ông hiện đang ở Hoa…

Thông Báo Về Tang Lễ Cố Đại Tá Không Quân Hoàng Ngọc Bào

Theo nguồn tin của BMH Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH…. Để tường và tiện việc thăm viếng, phân ưu và tiển đưa NT Hoàng Ngọc Bào đến nơi an nghĩ cuối cùng… Trân trọng. BMH Washington, D.C Kính thưa quý vị NT và quý vị KQ VNCH: Trân trọng kính mời…

Danh Hài Thanh Hoài Ðã Vĩnh Viễn Ra Ði Ngày Hôm Nay

Theo nguồn tin của BMH Thưa Qúy Vị, Qúy NT và CH… Xin chuyển tin đến Qúy Vị: Chúng tôi vừa nhận tin từ HT Đinh Tiến Dũng, là em của danh hài Thanh Hoài, thân phụ của ca sĩ Diễm Liên , báo tin: Danh hài Thanh Hoài đã từ trần, sáng hôm nay…

Thông điệp cảnh báo dành cho công dân Hoa Kỳ: Bão Rammasun

July 17, 2014 1000 Thông điệp này được ban bố nhằm cảnh báo đến các công dân Hoa Kỳ hiện đang cư trú hoặc du lịch tại Việt Nam về cơn bão Rammasun sắp đổ bộ vào Việt Nam và những ảnh hưởng cơn bão này có thể gây ra tại Việt Nam. Bão Rammasun…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!