Phóng Sự Hình Ảnh Tang Lễ Cố Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai

Theo tin trên mạng BMH Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lời Cảm Tạ Trong tâm tình chân thành cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Toàn thể gia đình chúng tôi xin ghi ơn Quý Cha, Quý Vị trong Ban Chấp Hành…

ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB. HẢI NGOẠI 2014 TẠI ATLANTA

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH…. Hình ảnh phóng sự do cựu Phóng Viên Quân Đội Trần Bữu Khánh thực hiện: ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB. HẢI NGOẠI 2014, ATLANTA, GEORGIA, USA. – Nov 15, 2014 Xin mời Qúy Vị xem để tường… BMH Washington, D.C You are invited to view phong-vien quan-doi’s…

Flash Veil training by U.S. Marine Corps with the Vietnam Coast Guard

SOURCE: U.S. Embassy in Hanoi Vietnam Coast Guard students impressed U.S. Marines with their enthusiasm and hard work! The Flash Veil training, conducted by U.S. Marine Corps with the VCG, concluded in Hai Phong last Friday. This was the first training of this type between our countries focusing on water proficiency; basic first aid and…

Một Ngày Việt Nam Trong Chiến Tranh

NDQSA (National Dusters, Quads & Searchlights Association) một hội đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ thuộc binh chủng Pháo Binh Phòng Không tham chiến tại Việt Nam clàm sống lại một Ngày Việt Nam trong thời chiến cho các đồng đội từ khắp nước Mỹ về dự Memorial Day tại Hoa Thịnh Đốn

CHƯƠNG TRÌNH NHẠC THÍNH PHÒNG 2 VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN.

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: CT NHẠC THÍNH PHÒNG 9/11/2013 VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN. CT NHẠC THÍNH PHÒNG 9/11/2013 VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN. Nov 9, 2013 by Nhat Hung View Album https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5945191789471129169?banner=pwa Play slideshow Message from Nhat Hung: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC THÍNH PHÒNG LẦN HAI, DO CÂU…

NGỤY VŨ VÀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ "HÀNH TRÌNH THUYỀN NHÂN"

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: NGỤY VŨ VÀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ “HÀNH TRÌNH THUYỀN NHÂN” TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON TỐI 8/11/2013 NGỤY VŨ VÀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ “HÀNH TRÌNH THUYỀN NHÂN” TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON TỐI 8/11/2013 Nov 8, 2013 by Nhat Hung View Album https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5944638922742313825?banner=pwa Play…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!