Cáo Phó Cựu Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai

Theo tin trên mạng BMH Thông Báo Tin Buồn… Chúng tôi vừa nhận tin buồn: Niên trưởng Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan K.5 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam – Đà Lạt Vị Tư Lệnh cuối cùng của Binh Chủng Biệt Động Quân / Quân Lực Việt Nam Cộng…

Cáo Phó Micae Đại tá Đoàn Công Hậu

Theo nguồn tin của BMH Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH, Để tường và tiện việc phân ưu, thăm viếng, tiển đưa NT Đại tá Đoàn Công Hậu đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trân trọng. **************** Nhận tin buồn: Cụ ông Micae ĐOÀN CÔNG HẬU Nguyên Đại Tá Tư lệnh phó…

Cáo Phó và Tiểu sử Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt (1935-2015)

Theo nguồn tin của BMH Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…. Để tường và tiện việc thăm hỏi, phân ưu, cùng tiển đưa NT Chuẩn tướng Trần Văn Nhựt đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trân trọng. BMH Washington, D.C Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt (1935-2015) Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt…

Cáo Phó Bà Lưu Bích Thủy

Theo nguồn tin của BMH Thưa Qúy Vị, Qúy NT và CH, Chúng tôi nhận tin buồn: Cụ Bà Nguyễn Văn Thọ , nhũ danh Lưu Bích Thủy là thân mẫu của Hải Quân Trung Tá Nguyễn Anh Tuấn (Commander/USN), Phó Chủ Tịch Điều Hành, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAAFA/VAUSA), đã từ trần…

Cáo Phó Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH… Cáo phó nhà văn, nhà giáo, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng. Để tường, và tiện việc phân ưu, thăm viếng, và tiển đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trân trọng. BMH Washington, D.C

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!