Việt Nam ủng hộ Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí

SOURCE: U.S. Embassy of Vietnam Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Văn phòng Người phát ngôn Dành cho đăng tải ngay 22/5/2014 Hoa Kỳ hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam ngày 20/5/2014 công bố ủng hộ Tuyên bố các nguyên tắc cấm thuộc Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí (PSI). Quyết định…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!