CHƯƠNG TRÌNH NHẠC THÍNH PHÒNG 2 VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN.

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: CT NHẠC THÍNH PHÒNG 9/11/2013 VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN.

Nhac Thinh Phong 2 VNLAC
Nhac Thinh Phong 2 VNLAC. Courtersy of Nhat Hung

CT NHẠC THÍNH PHÒNG 9/11/2013 VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN.
Nov 9, 2013
by Nhat Hung
View Album
https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5945191789471129169?banner=pwa
Play slideshow
Message from Nhat Hung:
CHƯƠNG TRÌNH NHẠC THÍNH PHÒNG LẦN HAI, DO CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ MC KIÊM CA SĨ ĐÈO VĂN SÁCH TỔ CHỨC TẠI VIRGINIA, HOA THỊNH ĐỐN NGÀY 9/11/2013. HÌNH ẢNH DO GRAND MASTER TRẦN ĐỊNH, NHIẾP ẢNH GIA LÝ TRƯƠNG VÀ NHẤT HÙNG , CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN. ALBUM SẼ ĐƯƠC BỔ SUNG SAU KHI NHẬN THÊM NHỮNG HÌNH ẢNH TỪ CÁC PHÓNG VIÊN KHÁC GỞI VỀ.
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5945191789471129169&authkey=Gv1sRgCO6O0LSH9enkfg&feat=email

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!